กิจกรรมวิชาการ.

ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Tran Viet Ha, MD, MSc In-Country Project Director, ACCEPT Project และ Tran Thi Mo โดยทั้งคู่เป็นนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยภายในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยของสถาบันฯ กับต่างประเทศอีกด้วย

……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1056 Views