กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2487

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำกระเช้าของขวัญมอบให้แก่กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2561 โดยกรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศ. เกียรติคุณ นพ. อาวุธ  ศรีศุกรี, ศ. นพ. ธีระ  ศิริสันธนะ, ศ. เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ  บุญ-หลง, ศ. เกียรติคุณ ดร. นิวัตน์  มณีกาญจน์, รศ. ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์

 

IMG_2484

ศ. เกียรติคุณ นพ. อาวุธ  ศรีศุกรี

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

รศ. ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ. เกียรติคุณ ดร. นิวัตน์  มณีกาญจน์

………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1293 Views