กิจกรรมวิชาการ.

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Kellien Klein, International Finance & Operations Manager Divisional Business Office, The Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันฯ โดยเฉพาะด้านการเงิน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556

………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1174 Views