กิจกรรมวิชาการ.

s38y5_DSC_9159

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับรางวัล “ช้างทองคำ” อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จาก ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นอาจารย์อาวุโส เป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ ปรึกษาดำเนินการวิจัย การเรียนการสอนของคณาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดี  มีความประพฤติดีและได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการโดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชั้นนำของโลก คือ New England of Medicine และ Lancet เป็นรายแรกของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นนักวิจัยแกนนำในคลัสเตอร์โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อฉวยโอกาส กระตุ้นนักวิจัยในกลุ่มผลิตผลงานวิจัย และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ศ. นพ.ขวัญชัย ยังเคยได้รับรางวัล “ช้างทองคำ” ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2557 มาแล้ว

 

 

 

DSC_7502 DSC_7524 DSC_7520 DSC_7562 DSC_7565 DSC_7538 DSC_7584 npbrg_DSC_9490 DSC_7606 DSC_7637

 

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 347 Views