กิจกรรมทั่วไป.

00001

ศ. เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 จาก ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเชิดชูที่ได้เสียสละเวลาและแรงกาย ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

zdp4m_DSC_9261 5p3kz_DSC_9273 kikv1_DSC_9316

 

……………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1136 Views