กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศาสตราจารย์  นายแพทย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม วันที่ 30 มกราคม 2561

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

47716

………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1174 Views