กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสาวนิลบล  ตุ้ยคำภีร์ เลขานุการสถาบันฯ แสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ  เพ็ชรอำไพ Center for Excellence in Economics: CHUCHST  PETAUMPAI คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1127 Views