กิจกรรมวิชาการ.

หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการสัมมนาเรื่อง “Monitoring Finding Report 2012” ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของโครงการต่าง ๆ ในสถาบันฯ และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานวิจัยต่อไปด้วย

…………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1138 Views