กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

นางสาวนิลบล  ตุ้ยคำภีร์ เลขานุการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2561

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                      ………………………………………………………….

                                    หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

                          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1240 Views