กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งในปีนี้คณะเภสัชมีอายุครบ 54 ปี   โดยมี รศ.ดร.ภก. วิรัตน์   นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 30 มีนาคม 2561

 

 

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 946 Views