กิจกรรมทั่วไป.

339709

ศ. นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าขอพร รศ. พญ.  อุษา  ธนังกูล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

339707 339705 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1124 Views