กิจกรรมทั่วไป.

IMG_6732

ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_6762  IMG_6736 IMG_6737 IMG_6743 IMG_6748 IMG_6749 IMG_6752 IMG_6760

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 286 Views