กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดการอบรมทบทวนประจำปี เรื่อง “การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการจัดการด้านสุขภาพ(OSHA) ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ตามนโยบายของ NIH ผู้ให้ทุนสนับสนุนหลักของสถาบันฯ เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องสัมผัสกับสารปนเปื้อนอันตรายที่ลอยอยู่บนอากาศ  ในการอบรมดังกล่าวเป็นการทบทวน Respiratory Infection Controlและ Fit Test Measurement จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่ระบุไว้ในมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน(OSHA)(29 CFR 1910.134โดยมีนายแพทย์ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ แพทย์ประจำศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นวิทยากรให้ความรู้  สาธิตวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง  และวิธีการทดสอบหน้ากาก N95 นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและรับการประเมินทางการแพทย์โดยการทำแบบสอบถาม Mandatory Medical Questionnaire

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 297 Views