กิจกรรมวิชาการ.

S__22355978

เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2561 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนไปให้บริการตรวจเส้นฟอกไตและสมรรถภาพของหลอดเลือด (ABI) ให้กับกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยหลังการดูแลรักษาที่เข้ามาใช้บริการกับ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต 3 จังหวัดได้แก่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์สุโขทัย โดยการจัดกิจกรรมครั้งมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการอย่างเนืองแน่น และยังพบว่ามีผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไตมีความผิดปกติ ผู้ป่วยบางส่วนมีหลอดเลือดตีบตันที่ขา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดแผลเรื้อรัง และทำให้เกิดแผลเน่านำไปสู่การตัดขาในที่สุด ซึ่งคณะนักวิจัยเองก็ได้ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้.

 

S__22355977 S__22355976 S__22355975 S__22355974

 

 

…………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 221 Views