สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ได้ในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2563


บริการของเรา


ข่าวกิจกรรมเด่น


ข่าว