ศูนย์วิจัย
หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด
นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า

ชื่อ: นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า
ตำแหน่ง: นักสถิติ
โทรศัพท์: 053942508 ต่อ 134