กิจกรรมศูนย์.


IMG_9047

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ (CMBID) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานเนื่องในโอกาศพิเศษ “ครบรอบ 50 ปีสถาบันวิจัย ก้าวย่างสู่ปีที่ 51 จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ”  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยได้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

  • poster แนะนำนักวิจัย และหัวข้องานวิจัยที่ศึกษาในปัจจุบัน
  • ผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยของศูนย์ฯในวารสารวิชาการนานาชาติจากอดีตจนปัจจุบัน
  • วีดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ
  • วีดีทัศน์แสดงความพร้อมในด้านเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวิจัยของศูนย์ฯ
  • วีดีทัศน์แสดงตัวอย่างเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเจาะเก็บจัวอย่างเลือดเพื่อใช้ศึกษาวิจัย การจัดเก็บเซลล์ peripheral blood mononuclear cell (PBMC) เป็นต้น
  • การจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการบางส่วน ได้แก่ เครื่อง nanoinjector, semi dry western blot
  • การจัดแสดงเม็ดเลือดแดงที่มีการติดเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium falciparum infected RBCs) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น
IMG_9058 IMG_9060 IMG_9061 IMG_9062


IMG_9057 IMG_9056 IMG_9055 IMG_9054 IMG_9053 IMG_9052 IMG_9051 IMG_9050 IMG_9049 IMG_9048

Post 1068 Views