กิจกรรมศูนย์.


IMG_4970

นักวิจัยและบุคลากรศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้ร่วมใจกันใส่ชุดพื้นเมือง

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “พิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2561″

ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

IMG_4969
IMG_4971


IMG_4972

IMG_4973
IMG_4975 IMG_4976 IMG_4977 IMG_4978IMG_4981

นอกจากนี้ นางสาวสโรชา สถิรเจริญกุล หรือน้องทราย ได้เป็นตัวแทนจาก CMBID เพื่อเข้าร่วมแสดงการฟ้อนเล็บ

ทั้งในงานที่จัดขึ้นที่สถาบันฯ และ เข้าร่วมการแสดงฟ้อนเล็บกับตัวแทนจากคณะและสถาบันต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในโอกาส “พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561″ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_4982 IMG_4983

Post 1498 Views