กิจกรรมศูนย์.


photo 2

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 ดร.จิรประภา วิภาษา เป็นตัวแทนโครงการวิจัยมาลาเรียและโครงการวิจัยไข้หวัดนก ได้ร่วมบริจาคกระเป๋าผ้าให้โครงการ “อาสากู้ภัย คืนความสุขให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร”

เพื่อ นำไปบริจาคให้กับเด็กที่ โรงเรียนบ้านแม่เลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 17-18 มกราคมนี้

Post 1096 Views