กิจกรรมวิชาการ.

3052562 BE_190530_0070

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเรื่อง“ความก้าวหน้าในการป้องกัน การดูแลรักษา และโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังในผู้ติดเชื้อเอชไอวี”

ตอน “ Hot Issue ไม่รู้ตกเทรนด์ ” ณ  ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวข้อการประชุม คือ

  1. “ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี”โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
  2. โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ติดเชื้อ HIVโดย ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
  3. แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ HIV โดย พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด
  4. Panel Discussion เรื่อง Same-Day ART โดยตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ ดำเนินรายการโดน พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
  5. Panel Discussion โครงการวิจัยต่างๆที่กำลังดำเนินการในสถาบันฯโดย หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ประสานงานโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาสตร์สุขภาพ มช.3052562 BE_190530_0067 OLYMPUS DIGITAL CAMERA3052562 BE_190530_0068 3052562 BE_190530_0070 3052562 BE_190530_0082 3052562 BE_190530_0089 3052562 BE_190530_0093 3052562 BE_190530_0102 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  6. OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  7. 3052562 BE_190530_0058 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
  8. ob449686189fdc9d5ad4a37d14a6211bc_4620693218541153515_190530_0014 3052562 BE_190530_0070

Post 4666 Views