กิจกรรมวิชาการ.

Untitled-1

วันที่ 8 เมษายน 2564 โครงการ “ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อชาวเหนือ (NTAQHI)” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการ “คืนลมหายใจบริสุทธิ์เพื่อชาวเชียงใหม่ ”
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขยายการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 sensors ใน 40 พื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เพื่อขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพไปยังจังหวัดอื่นในภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มเติมจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง เป็นจังหวัดนำร่องนั้น
บัดนี้ ได้ดำเนินการมอบเครื่องและติดตั้งแล้วเสร็จครบทุกพื้นที่ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 227 จุด โดยแบ่งเป็นเชียงใหม่ 185 จุด, เชียงราย 21 จุด,แม่ฮ่องสอน 12 จุด และลำพูน 9 จุด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.ntaqhi.info ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

1617871006929 OLYMPUS DIGITAL CAMERA P1017642 มอบเครื่อง pm 2.5_210408DSC07025

Post 2374 Views