กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

298588426_493422659451240_5615904935088900248_n

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และ ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทีมงาน U2T for BCG ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการทำแหนม (จิ้นส้ม) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อปุ๊ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ U2T for BCG ตำบลดอนแก้ว: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด

298588426_493422659451240_5615904935088900248_n 298690877_493422496117923_1855119780316467067_n 298814376_493422822784557_6181242215365029571_n 298880476_493422476117925_6179582525427870030_n

Post 486 Views