กิจกรรมวิชาการ.

25601206_171206_0007

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนไปให้บริการตรวจเส้นฟอกไตและสมรรถภาพของหลอดเลือด (ABI) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยหลังการดูแลรักษาที่เข้ามาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือสายเหนือได้แก่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี 2560 มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการรวมทั้งสิ้น 71 ราย และยังพบว่ามีผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไตมีความผิดปกติ ผู้ป่วยบางส่วนมีหลอดเลือดตีบตันที่ขา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดแผลเรื้อรัง และทำให้เกิดเเผลเน่านำไปสู่การตัดขาในที่สุด ซึ่งคณะนักวิจัยเองก็ได้ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

25601206_171206_0001 25601206_171206_0002 25601206_171206_0003 25601206_171206_0004 25601206_171206_0005 25601206_171206_0006 25601206_171206_0008 25601206_171206_0009 25601206_171206_0010 25601206_171206_0011 25601206_171206_0013 25601206_171206_0014

 

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3598 Views