หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
   
  ดร. ธนวรรณ สำลีรัตน์
คลื่นลูกใหม่/คลื่นลูกสวย แห่งโครงการวิจัยโรคเอดส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก 2 ใบ ไทย-ฝรั่งเศส
วิทยานิพนธ์ “Mother-to-child transmission of the HIV type 1: Role of neutralizing antibodies and molecular characteristics of the transmitted variants” รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก พ.ศ. 2008 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
  รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298