กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดการอบรม เรื่อง “แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ให้กับแพทย์และพยาบาลของสถาบันฯ  โดยมี นพ.สุรเชษฐุ์ อรุโณทอง และคุณสุทิพา วงศาโรจน์ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นพ.ทวีวัฒน์ สุปินธรรมและคุณรัชนก ทรงสภา พยาบาลประจำศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ เป็นวิทยากร โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคและการลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา แนวทางการดูแลรักษา การติดตามการรักษา การให้คำแนะนำ และการส่งต่ออาสาสมัครเพื่อเข้ารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 285 Views