อ.ขวัญชัย-1

Director

Prof. Khuanchai Supparatpinyo, M.D.

khuanchai.s@cmu.ac.th

อ.เกรียงไกร-1

Deputy Director


Assoc., Prof. Kriengkrai Srithanaviboonchai, MD MPH

kriengkrai.s@cmu.ac.th

อ.กิตติพันธุ์-1

Deputy Director

 

Prof.Kittipan Rerkasem MD, PhD

kittipan.r@cmu.ac.th

อ.คงศักดิ์-1

Deputy Director

 

Dr.Kongsak Boonyapranai

kongsak.b@cmu.ac.th

 

 

พี่ทราย-1

Institute Secretary

 

Ariya Singhaprasert

ariya.s@cmu.ac.th