กิจกรรมวิชาการ.

57781

 วันที่ 11 เมษายน 2562 ศ.นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เดินทางไปจัดกิจกรรม “คลีนรูมเพื่อเด็กน้อยเวียงแหง”ให้กับศูนย์​พัฒนาเด็กเล็ก อ.เวียง จ.เชียงใหม่ โดยนำเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็ก และได้นำอุปกรณ์การทำเครื่องฟอกอากาศด้วยตัวเองสาธิตวิธีทำรวมถึงสอนการทำคลีนรูมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองแหงและ อบต.เปียงหลวง พร้อมกันนี้การทำคลีน​รูม​สาธารณะ​ให้กับอบต. เมืองแหง และที่ว่าการอำเภอเวียงแหง รวมทั้งหมด 11 แห่ง เพื่อให้เป็นสถานที่ต้นแบบและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป


56871 56876 57504 57505 57791 57793 57794 57795 225086

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Post 249 Views