กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พ.ญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์และผู้ประสานงานโครงการ IMPAACT เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและถังออกซิเจนให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

ที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมพอง หรือ โรคมองคร่อ (Bronchietasis) ซึ่งทำให้เด็กมีอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะจึงจำเป็น

ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจน/พ่นยา ทุก 6 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Post 216 Views