กิจกรรมวิชาการ.

RGJ CNX 2019-1 (69)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยสังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 (คปก. 19) ประกอบด้วยนายกวินวุธ สมสุนันท์ และนายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม RGJ-University forum (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยจุดประสงค์ของการประชุมคือ เพื่อให้นักศึกษาทุน คปก. ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาคนอื่นๆ รวมทั้งรับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ในการนี้นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่นพร้อมทั้งเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ในการนำเสนอผลงานในการประชุม RGJ-congress ที่จะมีการจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี

 

22567 RGJ CNX 2019-1 (275) 22548

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย  หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 297 Views