กิจกรรมทั่วไป.

งานบริหารและธุรการ ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันฯ
ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน “เฮติ”
โดยร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคทั้ง 3 อาคาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อสถาบันฯ จะได้รวบรวมส่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2708 Views