กิจกรรมทั่วไป.

RCU ได้จัดอบรมณ์ SOP-RIHES-Wide เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 53 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเดิม

Post 5228 Views