กิจกรรมทั่วไป.

        ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อเรื่อง Balance Scored Card ให้กับบุคลากรภายในสถาบัน ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของ  Balance Scored Card

 

Post 1820 Views