กิจกรรมทั่วไป.

นางบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันสถาปนาห้องสมุด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเดิม สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553

Post 2397 Views