กิจกรรมทั่วไป.

          สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

Post 1716 Views