กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกบูธร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลกในงาน “กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก” ภายใต้โครงการ Communities Make The Difference

รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ ของงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่

ณ อาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S__43859977 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA S__43859980OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 427 Views