กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ดร.จีรัง  ว่องตระกูล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Soh Chee Hoong จากประเทศมาเลเซีย

ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อรับฟังข้อมูล สารสมุนไพรสำหรับโรคพาร์คินสันรวมทั้งน้ำมันหอมระเหย

ซึ่งทางสถาบันฯได้นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยสารสกัดจากโสมอินเดียของโครงการวิจัยกลไกของโสมอินเดียในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์ประสาท : การศึกษาในนวัตกรรมเซลล์ต้นแบบของโรคพาร์คินสัน

(Mechanism of Withania somnifera in the protection and delay of neurodegeneration: Study in prototypic neuronal cells of Parkinson’s disease)”

(ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยและบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 390 Views