กิจกรรมวิชาการ.

DCIM100GOPROGOPR0203.JPG

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 หน่วยสารเสพติด ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด (Research Center for Infectious Diseases and Substance Use) มช.

โดยทีม Gang SAA ได้มอบเกม ELDA เกมเสริมความรู้เรื่องสารเสพติด ให้เยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่

S__3270247993

Post 235 Views