กิจกรรมวิชาการ.

2912020_200129_0005

นายรัตนชัย  วรัชญาสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเอกสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการเอกสารในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 อาคาร 1  วันที่ 29 มกราคม 2563

 

2912020_200129_0001 2912020_200129_0002 2912020_200129_0003 2912020_200129_0004

 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 821 Views