กิจกรรมทั่วไป.

          ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ มองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท)ในตอน “มลพิษหมอกควันกับสุขภาพของคนในภาคเหนือตอนบน : อันตรายและทางออกสำหรับทุกคน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.


 ………………………………………………..


ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1265 Views