กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คุณอริยา  สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสื่อสารมวลชน

 

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 687 Views