กิจกรรมทั่วไป.

ภาพประกอบจากเว็บ เว็บรุ่น P.R.C. 26

     เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญนักวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     พิธีจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่ ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ต่ออายุเมือง และขจัดปัดเป่าสิ่งร้ายๆ และเป็นอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงพระวิญญาณเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รวมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไป

     ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญในพิธีสามารถรวบรวมเงินแล้วนำส่งได้ที่ งานบริหารธุรการ ภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายนนี้

 

ภาพประกอบจากเว็บ www.chiangmai-thailand.net

Post 4339 Views