กิจกรรมทั่วไป.

         นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีแห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 และเพื่อความเป็นสิริมงคลทางสำนักบริการวิชาการได้มีการจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาด้วย


………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 7474 Views