กิจกรรมทั่วไป.

           นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ แสดงความยินดี กับรศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 31 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555

 

 
…………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3474 Views