กิจกรรมทั่วไป.

 

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณวราลักษณ์  พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มช. เนื่องในวันสถาปนาห้องสมุด ครบรอบ 48 ปี วันที่ 19 มิถุนายน 2555

………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 7170 Views