กิจกรรมวิชาการ.

IMG_5977
 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าโครงการวิจัย และ ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัย พร้อมทีมงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมกิจกรรม การเสริมสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น โดยเครื่อง PM 2.5 ให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน พร้อมทั้งขยายพื้นที่ในการติดตั้งเพิ่มจากเดิม 2 จุด เป็น 4 จุด ในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลทาปลาดุก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของมลพิษฝุ่น Pm2.5
    โดยทางโครงการได้มีแผนที่จะดำเนินการขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 sensor ให้ครบทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภายในปี 2565   ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนสาธิตการใช้แอปพลิเคชั่น NTAQHI เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น
IMG_5953IMG_5958IMG_5961IMG_5977
…………………………………………………
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 392 Views