กิจกรรมวิชาการ.

Green Minimalist Woman Reading School Poster (1)

อ. ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุน International Credit Mobility Staff for Teaching สำหรับอาจารย์ ภายใต้แหล่งทุน Erasmus program เพื่อทำการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในประเทศยุโรป ณ University of Evora ประเทศโปรตุเกส จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2565

Green Minimalist Woman Reading School Poster (1)

 

………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 315 Views