กิจกรรมวิชาการ.

335059

ดร. ปทุมรัตน์  ศรีพันธุ์  นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญ จากองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer, IARC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ (WHO) มีหน้าที่ดำเนินการและประสานการวิจัยสาเหตุของโรคมะเร็ง รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ (visiting scientist)  ในการดำเนินโครงการวิจัย ร่วมกับ Freddie Bray และ Les Mery สาขาเฝ้าระวังมะเร็ง (Cancer Surveillance Branch, CSU) เรื่อง “A Comprehensive Approach to Evaluating Medical Oncology Outcomes in Asia, (EMOO)” ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 มกราคม -1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 

 

335058 335060

 

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 346 Views