กิจกรรมทั่วไป.

 

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 บุคลากรของศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุชภาพ ตลอดจนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังได้มีกิจกรรมสันทนาการโดยกลุ่มรักษ์ไทย สร้างความสุขสนุกสนานแก่เด็ก ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เงินบริจากและสิ่งของต่าง ๆ ที่ชาวสถาบันฯ ได้ร่วมสมทบทุนแบ่งปันให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้นั้น ยังเป็นการสร้างบุญกุศล และสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และเติบโตไปเป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3961 Views