กิจกรรมวิชาการ.

211116

 

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ GI ต่ำ จากแป้งกล้วยน้ำว้า ได้จัดกิจกรรม “การศึกษาผลการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล และอินซูลินในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ และทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยร่วมจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs)” โดย อ.ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในวาระครบรอบ 55 ปี ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES”

211115 211117 211118 211119 211120

…………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 254 Views