กิจกรรมวิชาการ.

PROTUGAL-4

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญโดย Assistant Professor Célia Maria Miguel Antunes และ Assistant Professor Ana Rodrigues Costa ให้บรรยายในหัวข้อ “Special mini-lecture: Sharing and exchanging Thai academic and culture” รวมทั้งได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ Program – International Credit Mobility–Institutional Project Staff for Training ณ University of Évora ประเทศโปรตุเกส

Special mini-lecture Sharing and exchanging Thai academic and culture

 

PROTUGAL-5 PROTUGAL-6 PROTUGAL PROTUGAL-2 PROTUGAL-3

 

 

………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 154 Views